Bağımsız Denetim
İnternet

Bağımsız Denetim

İş dünyası her ne kadar rutin ya da değişmez özelliklere sahip olsa da aynı zamanda değişime ve dönüşüme yol açan uygulamalar ile şekilleniyor. Finans ve raporlama alanında önemli değişiklikler olurken bu durum şirketlerin ya da firmaların yönetim kurullarını, denetim komitelerini, şirket yönetimlerini farklı zorluklarla mücadele etmek zorunda bırakmaktadır.

Bağımsız denetim önceleri sınırlı alanlarda uygulanmaya başlarken zamanla iş hayatının da büyümesi ile önemi giderek artmıştır.  Bağımsız denetim, şirketlerin finansal tablolarının standartlara uygunluğu ve doğruluğunun şirket tarafından belirlenen kişilerce belge, defter ve kayıtlarla denetlenmesidir. Bu denetim şekli bakanlar kurulunun belirlediği şartları sağlayan firmalar için geçerlidir. Firmalar uluslararası mevzuata uygun şekilde uzman kişiler tarafından denetlenmektedir. Bağımsız denetimi yaptırmak zorunda olan firmalar yaptırmamaları halinde denetimin sağlayacağı faydalardan mahdum kalacakları gibi mali tablolarını da düzenlememiş olurlar. Bağımsız denetim sekli şeffaflığı getirir, şeffaflık açıklığı açıklık da güve demektir. Bu da firmalar ve müşterileri için önem sırasının en başında gelmektedir. EY, şirketlerin karmaşık mevzuatlar ile daha kolay ilgilenmesini sağlarken aynı zamanda yükümlülükleri, beklentileri de karşılamasını destekliyor.

EY Türkiye bu amacı güderek şirket yönetimlerine yapıcı eleştiri ve destek, denetim komitelerine etkin ve net bir bakış açısı sağlarken şeffaf bilgiler de sunmaktadır. Özellikle son üç yılda oldukça ciddi miktarlarda yatırım gerçekleştiren EY, müşterilerinin farklı kültür ve ülkelerdeki iş risklerini yönetmek için tüm coğrafi bölgelerde son derece disiplinli bir yaklaşım çerçevesinde geniş kapsamlı görüş ve öneriler sunmaktadır. Global ve yerel müşterilerine şirketlerin birçok faktörü göz önüne alınarak tecrübeli kadrosu ile destek sağlamaktadır. Bu çerçeve içerisinde verdiği hizmetler; muhasebe mevzuatına uyum ve raporlama, finansal muhasebe hizmetleri, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, usulsüzlük incelemesi ve uyuşmazlık danışmanlığı, finansal tablo denetimidir. EY Türkiye yerel ya da global fark etmeksizin verdiği danışmanlık hizmetleri ile müşterilerini mevzuat yükümlülükleri, denetim komitelerinin kuralları gibi birçok ağır sorumluluktan kurtarmaktadır. Çalıştığı firmaların sektör içerisinde zorluklarla mücadelesini kolaylaştırmaktadır. Böylece şirketlerin hem iş dünyası içerisindeki saygın duruşlarına fayda sağlanmaktadır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir